Emailen

Ruud Mulders is in 1999 gestart met Mulders Support, een zelfstandig opleidingsbureau. Ontwikkeling, uitvoering en kwaliteitsbewaking liggen bij een persoon.

Mulders Support komt uit uw branche en spreekt uw taal. Ons succes is gebaseerd op kennis van trainen en beschikken over de vakinhoudelijke kennis vanuit de maakindustrie. Talloze industriële bedrijven, collega opleidingsinstituten en ROC weten ons te vinden voor onder andere de VaPro vakopleidingen en VCA trainingen. Doelbewust opleiden waarmee u als organisatie uw rendement kunt verhogen.

"Hij die niet meer streeft, hij die niet meer leert, hij late zich begraven."

Misschien wel erg drastisch, maar toch is het te hopen dat het streven en leren een eigenschap is die gekoesterd wordt en dat uw organisatie de mogelijkheden schept om dit mogelijk te maken. En dat uw medewerkers hier dankbaar gebruik van maken. Een opleiding is een investering in de toekomst. Voor werknemers zijn hun opleidingen vaak de eerste bouwsteen van hun loopbaan en de eerste stap naar een behoorlijk salaris. Heeft uw organisatie werknemers in dienst die op basis van hun opleidingen niet meteen een vliegende start maken? Dan kunt u met aanvullende training of cursussen een impuls aan hun loopbaan geven.

Doelbewust opleiden

Dat hierbij een opleider hoort met passie en deskundigheid met gevoel voor de mens in relatie tot de techniek moge duidelijk zijn. Het is aan u om de juiste keuze te maken Beheersen van productieprocessen waarbij kwaliteitsbewust en veilig werken centraal staat is van essentieel belang. Goed opgeleide medewerkers zijn dan ook onmisbaar in uw organisatie. Zij zorgen ervoor dat uw productieproces goed verloopt. De juiste medewerkers aan uw organisatie binden die beschikken over de bijbehorende competenties is belangrijk.